1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie 
De volgende opmerkingen geven een overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgebonden gegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacy-beleid, zie hiertoe onderstaande tekst.

 

Gegevensverzameling op onze website  
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? 
De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden onder ‘informatie’ van deze website.  
Hoe verzamelen we uw gegevens? 
Uw gegevens die u aan ons meedeelt worden door ons opgeslagen. Dit kan b.v. om gegevens gaan die u op een contactformulier invult. Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van de website via ons IT-systeem opgeslagen. Het zijn voornamelijk technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan onze website). Het verzamelen van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.  
Waar gebruiken we uw gegevens voor? 
Een deel van de gegevens wordt opgeslagen om een foutloze implementatie van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens? 
U heeft op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hiertoe en voor verdere vragen over het thema privacybescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld onder ‘informatie’. Bovendien heeft u het recht om bezwaar in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.  

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacybescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij gaan met uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacy-beleidsverklaring om. Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens opgeslagen. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacy-beleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt. Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsrisico’s kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.  

Opmerking inzake verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking van deze website is:

Apartmenthotel Haus Berghoff
Eigenaar: Matthias Berghoff
In der Ecke 6
59846 Sundern

Telefoon: + 49 (0) 29 33 – 27 65
E-Mail: info@haus-berghoff.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke- of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen besluit over het doel en middel om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking 
Veel opslag van gegevens is alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt op elk moment een gegeven toestemming herroepen. Een eenvoudig bericht hiertoe per e-mail is voldoende. De rechtmatigheid van de opgeslagen informatie blijft tot het tijdstip van herroepen van opgeslagen gegevens van kracht.  
Recht op gegevensoverdracht U heeft het recht om gegevens die wij op grond van uw toestemming of door het vervullen van een contactformulier geautomatiseerd is verwerkt aan u of aan derden in gebruikelijk machineschrift te overhandigen. Als u de directe overdracht van gegevens naar een andere verantwoordelijke wenst, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk is.  
SSL- of TLS-codering Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals reserveringen/bestellingen of aanvragen die u naar ons als websitebeheerder stuurt een SSL- cq. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser wijzigt van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- cq. TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt niet door derden meegelezen worden.  
Informatie, blokkeren, verwijderen U heeft op grond van het geldende recht altijd het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger alsmede het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hieromtrent en voor meer informatie over het thema persoonsgebonden gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen. Het adres vindt u onder ‘informatie’.   
Bezwaar tegen reclamemails Het gebruik in het kader van de informatieplicht gepubliceerde contactgegevens voor het sturen van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame en informatiemateriaal is niet toegestaan in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal is niet toegestaan. De gebruikers van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagd toesturen van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.   

3. Gegevensverzameling op onze website  Cookies 

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessie-cookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek aan onze website automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en u kunt het plaatsen van cookies (alleen) in individuele gevallen toestaan. Het uitschakelen cq. niet toestaan van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies die u wenst te gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie), worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft er belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk besproken in dit privacy-beleid.

 

Server-log-bestanden 
De provider verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons stuurt. Dit zijn: ·         Browsertype en browserversie·         Gebruikt besturingssysteem·         Verwijzende URL·         Hostnaam van de bericht versturende computer·         Tijd van het serververzoek·         IP-adres  Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. De basis voor de gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, die verwerking van gegevens voor het opstellen contract of precontractuele maatregelen toestaat.  
Contactformulier 
Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens op het formulier staan, inclusief de (contact)gegevens die u verstrekt, opgeslagen voor het geval dat er vervolgvragen komen. Deze gegevens delen we niet met derden zonder uw toestemming. De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd gebeurt dus uitsluitend met uw toestemming (artikel 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment herroepen. Een eenvoudig bericht per e-mail hiertoe is voldoende. De rechtmatigheid van de verwerkte gegevens tot het moment van herroepen blijft onveranderd van kracht. De door u verstrekte gegevens kunnen bij ons opgeslagen blijven totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, of tot het doel voor opslag wegvalt  (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Van toepassing zijnde wettelijke bepalingen – met name de maximaal toegestane bewaartermijn – blijft onaangetast.  

 4. Sociale media 

Inhoud delen via plug-ins (Facebook, Google+1, Twitter & Co.) 

De inhoud van onze pagina’s kan binnen de wettelijk geldende bepalingen worden gedeeld in sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+. Deze tool gebruik daartoe eRecht24 Safe Sharing Tool. Deze tool stelt direct contact tussen de netwerken en gebruikers eerst dan in als de gebruiker actief op een van deze buttons klikt. Automatische overdracht van gebruikersgegevens naar de exploitanten van deze platforms wordt door deze tool niet tot stand gebracht. Als de gebruiker is ingelogd op een van de sociale netwerken, verschijnt bij het gebruik van de ‘sociale ‘buttons’ van Facebook, Google+1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker een bevestiging moet geven voordat de tekst wordt verzonden. Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina met in achtneming van de wettelijk geldende bepalingen delen op sociale netwerken, zonder dat complete surfprofielen door de netwerkoperators worden gemaakt.   

5. Analysehulpmiddelen en reclame  

Google reCAPTCHA 

We gebruiken “Google reCAPTCHA” (in volgende “reCAPTCHA”) op onze websiten. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Met reCAPTCHA wordt gecontroleerd of de gegevensinvoer op onze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) gebeurt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA verschillende gegevens (zoals het IP-adres, de bezoektijd van de websitebezoeker op de website of de door gebruiker gemaakte muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.  De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden niet op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt. De gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen misbruik van automatische spionage en SPAM. Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacy-beleid van Google vindt u op volgende links:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

6. Plug-ins en hulpmiddelen 

Google Web Fonts 

Deze site gebruikt zogenaamde web-lettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, wordt op uw browser de vereiste web-lettertypen geladen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven. Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan verkrijgt Google gegevens, via uw IP-adres dat onze website door u is opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang voor een consistente en aansprekende presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Als uw browser geen web-lettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.  Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacyverklaring van Google

 https://www.google.com/policies/privacy/.

 Google Maps  Deze site maakt gebruik via API van de cartografische service van Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google die in de Verenigde Staten staat. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en aan een gemakkelijke vindbaarheid van de aangegeven plaatsen in de website. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. Raadpleeg voor meer informatie over de omgang met de gebruikersgegevens door Google haar privacy-beleidsverklaring onder:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.